Ordförandebrev oktober-november 2019

Funktionsrätt Stockholms läns ordförande Annika Hässler levererar de senaste uppdateringarna! Våra möten och evenemang hålls i vår lokal ÅttiotvåAn, St Göransgatan 82A:

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!