Sällsynta dagen, 29 feb

Tulpaner

Idag är det Sällsynta dagen, då sällsynta diagnoser uppmärksammas. I Sverige anses en diagnos vara sällsynt om den drabbar färre än 1 av 10 000 invånare. Enligt EU:s definition räcker det med att färre än 1 av 2000 drabbas för att diagnosen ska anses vara sällsynt. Det finns många olika sällsynta diagnoser, mellan 6000-8000 st, och sammanlagt drabbar de 6-8% av EU:s befolkning. Bland våra medlemsföreningar jobbar bland annat Neuro med Sällsynta diagnoser.

Info om sällsynta diagnoser

Info om Centrum för sällsynta diagnoser

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!