Sällsynta dagen, 29 feb

Tulpaner

Idag är det Sällsynta dagen, då sällsynta diagnoser uppmärksammas. I Sverige anses en diagnos vara sällsynt om den drabbar färre än 1 av 10 000 invånare. Enligt EU:s definition räcker det med att färre än 1 av 2000 drabbas för att diagnosen ska anses vara sällsynt. Det finns många olika sällsynta diagnoser, mellan 6000-8000 st, och sammanlagt drabbar de 6-8% av EU:s befolkning. Bland våra medlemsföreningar jobbar bland annat Neuro med Sällsynta diagnoser.

Info om sällsynta diagnoser

Info om Centrum för sällsynta diagnoser