Dags att söka sommarjobb!

Sommarjobb!Nu är det dags att söka sommarjobb inom Region Stockholm! Alla 16-18-åringar skrivna i Stockholms län kan söka, och ungdomar med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp. Ansökningsperioden är söndag 1 mars – måndag 23 mars.

Mer om sommarjobb på regionens hemsida.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!