Förlängd ansökningstid för intressepolitiska bidrag

ett timglas

Agneta Marmestrand Ruud, Region Stockholm, meddelar att formuläret för ansökan för intressepolitiska bidrag är försenat. Troligen kommer det att läggas ut efter påsk. Ansökningstiden kommer att förlängas, men vi vet ännu inte när nytt slutdatum blir.

Anledningen till förseningen är den pågående Coronakrisen. Vi hoppas kunna återkomma med mer information efter påskhelgen. Angående vårt planerade vårmingel med bidragsinfo så har det tyvärr ställts in, även det på grund av Coronakrisen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!