Förlängd ansökningstid för intressepolitiska bidrag

ett timglas

Agneta Marmestrand Ruud, Region Stockholm, meddelar att formuläret för ansökan för intressepolitiska bidrag är försenat. Troligen kommer det att läggas ut efter påsk. Ansökningstiden kommer att förlängas, men vi vet ännu inte när nytt slutdatum blir.

Anledningen till förseningen är den pågående Coronakrisen. Vi hoppas kunna återkomma med mer information efter påskhelgen. Angående vårt planerade vårmingel med bidragsinfo så har det tyvärr ställts in, även det på grund av Coronakrisen.