Samverkan under Coronapandemin

en tom buss

Vi har sammanställt några frågor och svar om hur vi arbetar i samverkansråden nu under coronapandemin.

Hur fungerar det med samverkan nu?

Samverkan mellan Funktionsrätt Stockholms län och Region Stockholms förvaltningar fortsätter, men under andra former. Alla fysiska möten är inställda på grund av risken för smittspridning. Förvaltningarna har olika lösningar, men huvudsaken är att vi fortsätter vårt intressepolitiska arbete med samma kraft som förut!

Hur får vi med våra frågor?

Har ni intressepolitiska frågor att ta upp med förvaltningarna? Som vanligt går det bra att kontakta våra intressepolitiska handläggare. Det går även att kontakta de förtroendevalda representanterna i de olika samverkansråden.

Vem handlägger vilka råd och grupper?

Karin Aronsson: Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, samt Kulturförvaltningen.
E-post: karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se
Telefon: 072 523 2503 eller 08-692 03 47

Berit Hagström: Trafikförvaltningen, Locum AB, Resursgruppen Färdtjänst, Regionledningskontoret, Läkemedelsgruppen samt insiktsutbildningar.
E-post:
berit.hagstrom@funktionsrattstockholmslan.se
Telefon: 072 523 2502 eller 08-692 03 42

Johanna Sommansson: Stockholms läns sjukvårdsområde, Resursgruppen Land och sjö, Trafikverket, Inera, FVM, Hjälpmedelsgrupperna, Patientsäkerhetskommittén samt Inera.
E-post: johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se
Telefon: 072 523 2504 eller 08-692 03 41

Vilka samverkansråd finns det?

Vi har samverkansråd med Regionstyrelsen, Regionledningskontoret, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns sjukvårdsområde, Trafikförvaltningen och resursgrupperna Färdtjänst samt Land och sjö, Förvaltning för utbyggd tunnelbana,
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Kulturförvaltningen, Trafikverket och Locum AB. Vi har även andra referensgrupper och interna grupper.

Vem sitter i samverkansråden?

De invalda representanterna i samverkansråden når du enklast via respektive råds handläggare. Lista över alla representanter.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!