Student skapar genomskinlig ansiktsmask

Ashley Lawrence
Idag vill Funktionsrätt Stockholms län ge tummen upp till studenten Ashley Lawrence som är i hemmakarantän i USA. Hon har under denna tiden kommit på en idé om en delvis genomskinlig ansiktsmask genom vilken patienten kan se vårdpersonalens ansiktsuttryck.

Det är viktigt att gruppen döva och hörselnedsatta får tydlig kommunikation menar Ashley. Hon har reflekterat över vikten av kommunikation när en patient från denna grupp befinner sig en vårdsituation. I intervjun på CNN berättar hon att hon ser ansiktsuttrycket, mimiken som en del av grammatiken för dessa målgrupper. Vi håller med.

Hon berättar även att under dessa karantäntider tycker hon vi ska hjälpa varandra och klura på lösningar som hjälper flera genom denna tid. Hon menar att ”kraften i ett leende är stor” och om vårdpersonalen bär denna typ av mask kan patienterna se vårdpersonalernas leenden, mimik och minspel på ett helt unikt sätt.

Ashley har nyligen grundat projektet som heter ”Deaf and hard of hearing masks project”. Hon gör det helt utan vinstintresse och den har redan distribuerats till sex delstater.

Funktionsrätt Stockholms län ger tummen upp till Ashley Lawrence!

Se filmklippet (på engelska).

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!