Är du orolig över coronapandemin?

Katt och hund som gosar
Gör saker du mår bra av – ett av tipsen för att dämpa oro och nedstämdhet.

Krisinformation.se har samlat tips och länkar för dig som känner oro på grund av coronaviruset. Karantän och medierapportering kan leda till att vi känner oss ensamma eller nedstämda. Många är rädda för smitta, eller oroliga och frustrerade över att inte kunna göra som vanligt, eller planera den närmsta framtiden.

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Webbplatsen samlar bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!