Läkemedelstillgång under coronapandemin

en mängd piller i olika färger
Många är oroliga för att en eventuell läkemedelsbrist ska uppstå på apoteken i Sverige på grund av coronapandemin. I en artikel som Funktionsrätt Sverige har publicerat berättar en företrädare för Sveriges apoteksförening att det finns generellt 3-4 månaders lager hos läkemedelstillverkarnas grossister på varje läkemedel. Om grossistlagret är slut så finns det oftast 1-1,5 månaders tillgång på apotekens egna lager. Om detta lager är slut så finns det oftast ersättningsvara att erbjuda.

Generellt så har Sveriges apotek ett bra lager. Anledningen till att det finns restriktioner på hur mycket varje enskild kund får hämta ut av sin medicin är på grund av att många kunder hämtade ut stora mängder av sina mediciner. Att överköpa eller ”hamstra” kan leda till brist på sikt. Det är för att förhindra en eventuell läkemedelsbrist som restriktioner har införts. I dagsläget finns det ingen anledning för oro att specifika mediciner ska ta slut. Om ett läkemedel skulle vara slut på ett enskilt apotek ska apotekaren kunna dirigera kunden till det apotek i närheten som har medicinen i lager. Alla apoteken delar sina lagersaldon med varandra.

Visste du att du själv kan kontrollera statusen på just ditt läkemedel, på fass.se?
Skriv in namnet på ditt läkemedel i sökrutan och välj styrka, klicka sedan på knappen med ”Lagerstatus” för att se vilka apotek som har din medicin på lager:
Kolla ditt läkemedel på fass.se

Funktionsrätt Sverige har sammanfattat situationen för läkemedelstillgång under coronapandemin och berättar utförligt om omregleringen av apoteksmarknaden:
Funktionsrätt Sveriges artikel 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!