Nya tåg och vagnar i tunnelbanan

När Stockholm växer ökar behoven av en utökad tunnelbanekapacitet. Stockholmsregionens kollektivtrafik behöver öka sin kapacitet. Mellan år 2015 och 2030 beräknas befolkningen i Stockholms län öka med 620 000 personer (enligt Region Stockholm). Därför pågår två tunnelbaneprojekt med två typer av vagnar som rymmer fler passagerare. De kallas C20 och C30;

  • Nya tunnelbanetåg (C30)
  • Moderniserade tunnelbanevagnar (C20)

Vad är C20?

C20 är tågen som rullar idag i tunnelbanan, de vi kallar ”de nya tågen” med de blå namngivna vagnarna och Lasse Åbergs konst på sätena. De är 271 stycken. Dessa vagnar skall byggas om (se bilder ovan).

Målet med ombyggnationen av dessa tåg är att fler passagerare ska rymmas i vagnarna samt att de ska bli mer tillgängliga jämfört med idag. Detta görs bland annat genom införandet av ”sidledssittningen” berättar Joakim Swahn, SL:s tillgänglighetsansvarige för projektet, för Funktionsrätt Stockholms län. Sidledssittning innebär att sittplatserna är placerade i sidled längsmed vagnarna. Mittgången blir då bredare och rymmer fler stående passagerare, samtidigt som det blir lättare att nå de prioriterade sittplatserna. Fler ledstänger installeras också.

Vad är C30?

C30 är de nya tågen som har köpts in och de beräknas komma på räls under 2020, se bilder ovan. Planen var att de skulle börja köras under första halvan av 2020 men produktionen är något försenad och har försenats ytterligare på grund av Coronapandemin.

För varje C30 som tas i bruk kommer ett av de äldsta tågen från 70-talet (med bruna säten) som fortfarande rullar på röda och blå linjen helt tas ur bruk. Även C30 har sidledssittning med färre sittplatser och fler ståplatser än de tunnelbanevagnar vi har idag. Så många stockholmare som möjligt, oavsett funktionsvariation ska kunna nyttja tunnelbanetrafiken menar Joakim Swahn.

De nya C30-tågen har även fler dörrar jämfört med dagens tunnelbanevagnar, vilket minskar trängseln och underlättar på- och avstigning. Även själva insteget vid varje dörr har anpassats så att vagnens golv ligger närmare plattformen, allt för att underlätta för t.ex. rullstolsanvändare.

Ytterligare en nyhet i C30-tågen är att avståndet mellan stolarna har ökats, detta för att göra det enklare att nå de innersta sittplatserna samt för att öka sittkomforten. Vidare är även de nya C30-tågen utrustande med luftkonditionering.

Både C20 tågen och C30 tågen får färre sittplatser och fler ståplatser än de tunnelbanevagnar vi färdas med idag. C20 och C30 kommer vara lika, och ha gemensam interiör så långt som det är möjligt.

Joakim Swahn berättar vidare att efter ombyggnationen får både C20 och C30- vagnarna en rymligare inredning anpassat med större ytor, så kallade flexibla utrymmen där resenärer kan få plats med barnvagn eller rullstol. Totalt införs 6 flexibla utrymmen i ett C20-tåg respektive 8 flexibla utrymmen i ett C30-tåg jämfört med inga utrymmen i tunnelbanetågen idag.

Hur har då C20 och C30 tillgänglighetsanpassats?

Några exempel på hur arbetet med tillgänglighetsförbättringar kommer synas i de ombyggda C20 och C30:

  • Fler ledstänger i mittgångarna.
  • Kortare avstånd mellan vagn och plattform i de nya C30-tågen.
  • Flexytor för till exempel rullstolsanvändare, barnvagnar eller resenärer med mycket bagage.
  • Utökad resenärsinformation, till exempel störningsmeddelande, via “text till tal”. I C30 införs även mer än dubbelt så många displayer jämfört med dagens tunnelbanevagnar, och även C20 får kompletterande informationsdisplayer.
  • Enhet för nödsamtal till förare placerad vid flexytorna samt att all hjälputrustning förses med punktskrift.
  • Nya prioriterade sittplatser med tydlig markering genom gult tyg på sits och dyna (för god kontrast) samt nya skyltar. Dessa har även konsekvent placerats in till höger innanför dörrarna så långt detta varit möjligt. Vid samtliga prioriterade sittplatser går det även att parkera sin rullator (Källa SLL).

Funktionsrätt Stockholms län har tillsammans med DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet Stockholms län och Synskadades Riksförbund SRF  varit med i processen kring tillgänglighetsanpassningen av de nya vagnarna. Vi har varit i Västerås, där tågen byggs och granskat vagnarnas tillgänglighet. Både de nya vagnmodellerna C30 och de ombyggda C20 har lyssnat in på funktionshinderorganisationerna och har funktionsanpassat vagnarna efter synpunkter.

Som ni ser på bilden ovan så är sätet längst ut till höger försedd med gul dyna. Gula sätesdyna betyder prioriterad sittplats och följden av användandet av dessa spås vara större då sätena är ännu tydligare markerade än i dagens tåg, berättar Joakim Swahn, enligt erfarenhet från andra länder.

Funktionsrätt Stockholms läns referensgrupp Land och Sjö har deltagit i förhandsvisning av C30 vagnarna, detta skall vi göra ytterligare en gång. Vi är även inbjudna att delta i verifikationstester av de ombyggda vagnarna C20 innan de tas i bruk och komma med synpunkter. Detta är schemalagt till i slutet av maj eller i början av juni. ”Men detta beror helt på hur smittspridningen utvecklas”, berättar Joakim Svahn.

Vi ser fram emot dessa nya vagnar i tunnelbanan 2020!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!