För barn om corona

Vill du veta mer om corona? 1177 har gjort en film om vad coronaviruset är, och vad du kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittad. De har även samlat tips och länkar på sin hemsida, till exempel om vad du kan göra om du är orolig. För barn om corona.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!