Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar
Folkhälsomyndigheten uppdaterar hela tiden sin information om corona. Läs deras rekommendationer på deras hemsida: Folkhälsomyndigheten.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!