Tips: gratis utbildning om webbtillgänglighet

funkas loggaI september erbjuder Funka gratis online-utbildningar, speciellt framtagna för ungdomar (16–30 år) med funktionsnedsättning. Utbildningarna finansieras av EU inom ramen för ett demokratiprojekt kallat Digital Accessibility for you, DA4You.

  • 1 september, kl. 16-17 – Webbtillgänglighet: vem berörs och hur funkar det?
  • 9 september, kl. 16-17 – Webbtillgänglighetsdirektivet: dina rättigheter och hur du kan påverka
  • 17 september, kl. 16-17 – Digitala hjälpmedel och Rörlig bild: smarta trix som hjälper dig att göra din röst hörd

Du kan anmäla dig till en eller flera av tillfällena via Funkas hemsida.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!