Berätta om din NPF-diagnos

I filmen berättar Lisa, Molly, Smilla, Alexander och Lia om hur det var för dem att berätta om sina NPF-diagnoser för kompisar och familj. De ger också tips till dig som kanske vill berätta men inte riktigt vågar.

Idén till den här filmen och betydelsen av att våga prata om sin diagnos, kom från unga i Attentions projekt Barns röst. Syftet är att stärka barn och unga med NPF. Filmen är framtagen i Attentions projekt ”Barns röst”, som finansierats av Arvsfonden.