Chatta med SL:s trygghetscentral

jeshoots-com-Lu9FNRCqPys-unsplash

Nu kan du chatta med SL:s trygghetscentral i din mobilapp. Om det känns svårt att ringa och det är en situation där du känner dig otrygg i SL lokaltrafiken. Kristoffer Tamsons lyfter att det är bra för personer med funktionsnedsättning som inte kan kommunicera via telefon och att det ska vara ett komplement till att tala i telefonen. Mer om chatten

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!