Du har väl inte missat handen?

Färgglad hand med fingrarna utsträckta
Funktionsrätt Stockholms län använder en illustration av en hand för att symbolisera de fem vanligaste grupperna inom funktionsrättsrörelsen:

  • rörlighet,
  • syn,
  • hörsel,
  • känslighet för vissa ämnen och miljöer,
  • bearbeta, förmedla och tolka information.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!