Vem är Annika Jyrwall Åkerberg?

Annika Jyrwall Åkerberg

Annika Jyrwall Åkerberg är författare, konsult och ledande jurist med fokus på människor med funktionsnedsättning. Hon har mottagit Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter. Hon föreläser den 5 oktober för våra medlemmar om koncepten Rättighetsbärare (vi medborgare) och Skyldighetsbärare (beslutsfattare), och hur vi kan agera i vår roll som rättighetsbärare. Teori och praktik varvas i denna föreläsning. Välkommen att anmäla dig!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!