Guldpillret 2020

Mötet hölls digitalt.

Funktionsrätt Stockholms län deltog idag under prisutdelningen av Guldpillret 2020 som ges ut av Dagens medicin. Patrik Borneson och Måns Lööf är skaparna av appen HIPR som belönas med Guldpillret 2020.

De förklarade att appen uttalas ”hajper” refererar till engelskans “hyper” vilket är en del av adhd-diagnosen. I appen kan användaren registrera olika värden tex blodtryck och puls och eventuella biverkningar av mediciner, för att få bättre kännedom om sitt tillstånd och sin medicinering. Appen är en del av vården. Behörig Vårdpersonal kan sedan logga in och få en överblick över patientens hälsotillstånd och göra avvägningar om dosering med hjälp av dessa värden som registrerats över tid. Det är särskilt värdefullt vid reglering av doseringen att dessa referensvärden finns. Med hjälp av denna app kan ADHD patienter att få överblick över sin diagnos och sin medicinering, som en del av sin vård.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!