Skärpta allmänna råd för Stockholms län

Skärpta regler

Antalet fall av covid-19 ökar kraftigt. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att skärpa rekommendationerna i Stockholms län. Framför allt handlar det om att undvika fysiska möten, som trängsel. Det är viktigt att komma ihåg att nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, inte omfattas av rådet. Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska stanna hemma. Om du misstänker att du har covid-19 beställ ett gratis test.

De nya råden för Stockholm

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!