Nya regler i SL-trafiken

SL: Alla ska ha giltig biljett från start

SL har meddelat att från idag, den 28 oktober, gäller inte längre en oblippad reskassa som giltig biljett.

Den som reser kollektivt måste ha giltig biljett. Från och med den 28 oktober gäller inte en oblippad reskassa som giltig biljett, och SL:s resenärer måste köpa och blippa biljett på andra sätt. Det enklaste sättet att köpa giltig enkelbiljett är att göra det i SL:s app, men annars i en spärr, av konduktör, hos ett SL-ombud, på en SL-stolpe, eller av något av de mobila team som finns ute i trafiken.

I en del fall kan det vara svårt för resenärer att göra rätt för sig. Det kan exempelvis röra pensionärer som inte har tillgång till smartphone eller andra betalningslösningar.

SL:s biljettkontrollanter har sedan tidigare fått följande instruktioner:

Vid biljettkontroll på buss ska kontrollanten göra en rimlighetsbedömning i de fall resenären inte har en giltig biljett.

– Det kan till exempel innebära att en resenär som saknar smartphone och reser från en plats där ingen biljettförsäljning finns, kan åka buss och blippa biljett vid slutmålet, säger SL:s kommunikationschef Suss Forssman Thullberg.

Ensamåkande barn under 15 år kommer inte att få tilläggsavgift i biljettkontroll, även om de saknar giltig biljett.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!