Vad är FKB?

Vad är FKB?

Under hösten arbetar Funktionsrätt Stockholms län med att ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det är ett verktyg som ska säkerställa att funktionsrättigheter inte kränks när Region Stockholms tjänstepersoner och politiker fattar beslut. Om du vill veta mer kan du anmäla dig till vårt frukostseminarium ”Vakna med FKB”.