Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

FKB-info i Trafikverkets resursgrupp!

Trafikverket är intresserade av FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning. På det senaste mötet blev Funktionsrätt Stockholms län inbjudna att presentera FKB, som verktyg till Trafikverkets Resursguppsmöte i januari. Vi vill att detta verktyg ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början, så vi samskapa ett samhälle tillgängligt för alla.

Funktionsrätt Stockholms län har regelbundna möten med Trafikverket. Samverkan sker digitalt under 2020 enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. På höstens möte (27 oktober) fick vi höra om planeringen av Förbifart Stockholm, och vi lyfte bland annat frågan om allergikers upplevelser i långa biltunnlar. Den projektansvariga, Martin Angbjär, bekräftade att mätinstrument för föroreningar i biltunnlarna finns med i projektet. Om mätvärdena är för höga stängs tunneln av tillfälligt. Förbifart Stockholm kommer pågå under 10 års tid, planerad invigning är 2030. Vi fick även höra om projektet ”Bättre stationer för alla” där vi är involverade.

Läs om förbifart Stockholm.
Läs om Bättre stationer för alla

Vårt frukostseminarium 3 dec ”Vakna med FKB”