Nytt poddavsnitt!

Johanna, Karin och Carina

Dagens gäst är Carina Pahl Skärlind, funkisförälder och aktiv i föreningen RBU, samt förtroendevald i hjälpmedelsgruppen. Du kan lyssna här nedan, eller där poddar finns!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!