Tips: film om smittspridning

Händer som tvättas

MFD, Myndigheten för delaktighet, har tagit fram en film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning.

Läs mer och se filmen

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!