Anmäl föreningen till Järvaveckan

Anmäl dig Järvaveckan!

Vi blickar framåt mot 2021: sommar, sol och Järvavecka! Anmälan är öppen nu för våra medlemsföreningar, till och med den 2021-02-28. Det gör att vi kommer att ha gott om tid att planera tillsammans.

Medverkan i vårt tält är kostnadsfri för våra medlemsföreningar. Vi kommer inte att ha någon no show-avgift.

Anmäl dig!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!