Slopad samplanering av färdtjänst

På grund av den pågående pandemin kommer Färdtjänstnämnden fatta beslut den 16 december 2020 om fortsatt slopad samplanering av färdtjänstresor i Region Stockholm. Beslutet kommer att gälla till och med sista mars 2021. Anledningen är att minska smittspridningen både bland resenärer och förare.