Slopad samplanering av färdtjänst

På grund av den pågående pandemin kommer Färdtjänstnämnden fatta beslut den 16 december 2020 om fortsatt slopad samplanering av färdtjänstresor i Region Stockholm. Beslutet kommer att gälla till och med sista mars 2021. Anledningen är att minska smittspridningen både bland resenärer och förare.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!