Tips: enkät om anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. De är tacksamma om den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående kan svara på enkäten. Genom att göra det hjälper ni dem i arbetet med att belysa anhörigas situation.

Länken till enkäten finner du på www.anhoriga.se

Enkäten vänder sig till anhöriga som är 18 år och äldre för att undersöka konsekvenserna av Covid-19 pandemin. Enkäten ingår som en del i ett regeringsuppdrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga angående Anhöriga och Covid-19 pandemin. Enkäten är framtagen i samverkan med ett forskningsinstitut i Italien och Eurocarers (en organisation med 70 forskningscentra och anhörigorganisationer i Europa). Enkäten går ut till åtta länder i EU. Syftet är att belysa konsekvenserna av Covid-19 pandemin för anhöriga och att kunna ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för att minska konsekvenserna av Covid-19 pandemin.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!