“Skamligt att spara på de mest utsatta”

Annika Hässler: ”Skamligt att spara på de mest utsatta”

Vår ordförande Annika Hässler har intervjuats av Sveriges Arbetsterapeuter, där hon uttalar sig om Region Stockholms neddragningar på hjälpmedel. Läs artikeln här

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!