Funktionsrättspodden med Huvudvärksföreningen Stockholm

Funktionsrättspodden med huvudvärksföreningen

I detta avsnitt intervjuar vi Malin från Huvudvärksföreningen Stockholm. Vi tar även upp aktuella ämnen inom regionen.

För dig som hellre vill läsa finns det en transkriberad textversion.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!