Hur ska vi få en god och nära vård i Stockholm?

En skylt med texten vårdcentral

2017 fick Anna Nergårdh i uppgift att leda den statliga utredningen ”Samordnad utveckling för en god och nära vård”. Uppdraget var att ta fram konkreta förslag för omställningen av hälso- och sjukvården med primärvården i centrum. Efter fem betänkanden är utredningen nu avslutad.

DHR Stockholms läns distrikt, Funktionsrätt Stockholms län och Synskadades riksförbund Stockholm Gotland arrangerar ett gemensamt seminarium om framtidens hälso- och sjukvård. Vi har bjudit in Anna Nergårdh för att presentera resultaten från utredningen. Till seminariet har vi också bjudit in en panel som består av regionpolitiker och tjänstepersoner. Vi vill diskutera den gemensamma färdplanen av utvecklingen i Stockholms län. 2022 är det val. Ska vi åt samma håll?

Tid och plats

Datum: måndag den 26 april, kl. 18.00 – 20.00.
Plats: Microsoft Teams (länk skickas ut senare)
Anmäl dig senast den 22 april.
Du kan även anmäla dig via telefon till Funktionsrätt Stockholms läns kansli via växel 08-651 25 10.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!