Hur använder du internet?

Liten hund med glasögon sitter framför en laptop.

Föreningen Begripsam står bakom undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur personer med funktionsnedsättning använder datorer, surfplattor, smarta telefoner och internet. Anledningen till att det behövs en särskild undersökning är att andra undersökningar inte når ut till tillräckligt många personer med funktionsnedsättningar.

För att fler ska kunna svara på undersökningen så kan den göras på flera sätt: via webbenkät, på papper, eller genom en intervju.

Webbenkäten på Begripsams hemsida. För andra sätt att göra undersökningen, och för mer information, Kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand: kerstin.ahlstrand@begripsam.com eller 073 230 00 81.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!