Uppdatering av intressepolitiska program

Flera personer i digitalt möte

Under förra veckan hade vi två digitala workshops med våra nätverksgrupper. Mötena handlade om att uppdatera två av Funktionsrätt Stockholms läns intressepolitiska program: “Trafik för alla” och “Hälso- och sjukvård för alla”. Under workshopstillfällena fick deltagarna tycka till och diskutera vad vi vill att programmet ska innehålla. Det är en öppen demokratisk process att arbeta fram innehållet tillsammans.

När programmen har färdiga utkast kommer varje förening få ta del av programmen och vara remissinstans. När remissrundan är klar, och synpunkterna har vägts in ska programmen fastställas på ordförandestämma hösten 2021.

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter på programmen via mejl:
Johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se
Karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se
Berit.hagstrom@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!