Vårt inspel på Järvaveckan – nu textat

Hela panelen sitter i studion

Missade du oss på Järvaveckan? Vår ordförande Annika Hässler var med i en diskussion om tillgängligheten i Sverige. Se hela diskussionen i filmen nedan – nu även textat!

Anledningen till att inslaget ligger på Funktionsrätt Stockholms läns YouTube-kanal är att det är vi som har textat det. Textningen har vi delat med Järvaveckan live, och vi hoppas att den snart kommer upp där med! Hjälp med textning.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!