Nominera till arbetsmarknadsgruppen och samverkansrådet med Locum

Nominera till vakanta platser, senast den 31 oktober:

  • arbetsmarknadsgruppen, två platser,
  • samverkansrådet med Locum, en plats,
  • (för Arbetsgruppen för tillgängliga möten hos externa aktörer, se tidigare utskick eller nomineringsartikeln på hemsidan.)

Viktigt! För att valberedningen ska kunna hantera nomineringen behöver den innehålla följande uppgifter om personen som nomineras; namn, e-postadress, telefonnummer, samt en motivering. Skicka nomineringen till info@funktionsrattstockholmslan.se och kontakta oss om du inte fått en bekräftelse inom ett par arbetsdagar. Vi behöver nomineringarna senast den 31 oktober.

Mer information om Arbetsmarknadsgruppen

Gruppen arbetar löpande med att lyfta arbetsmarknadsfrågor och sysselsättningsmöjligheter för personer med funktionsvariation. Vi arbetar i projektform. Gruppen har möte ca en gång per månad.

Kontakta ansvarig handläggare för mer information: Johanna Sommansson, johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se eller 08-692 03 42.

Mer information om Locum

Locum samverkansråd arbetar för den fysiska tillgängligheten på Regionens sjukhus och vårdinrättningar. Det innebär att rådsmedlemmarna får utvärdera skyltning på sjukhus och i anslutning till sjukhus. Det kan gälla placering av cykelställ och framkomlighet till entréer, märkning av engångsblandare, toaletters placeringar, o.s.v. ”Lätt att hitta rätt” på sjukhus är ett projekt som ska vägleda personer som besöker sjukhus genom att använda en app.

Samverkansmötena är fyra gånger per år, två på våren och två på hösten. Däremellan kan fysiska besök förekomma i olika studiesyften. Rådet är mycket aktivt och det finns goda möjligheter att påverka tillgängligheten på våra sjukhus.

Kontakta ansvarig handläggare för mer information:  Berit Hagström, berit.hagstrom@funktionsrattstockholmslan.se eller 08-692 03 43.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!