Ankpyssel inför organdonationsveckan

En virkad gul anka och flera gula ankor som pärlplattor

Riksförbundet Cystisk fibros behöver hjälp med att tillverka och sprida ankor till donationsveckan, som infaller 8-14 november 2021. Sedan tre år tillbaka har RfCF engagerat sig i projektet “Den gula organankan”, där handgjorda ankor fungerar som budbärare och glädjespridare. Syftet är att lyfta vikten av att prata om organdonation.

Mer info på rfcf.se/ under Projekt, Den gula organ-ankan

Du hittar med info om Donationsregistret och hur du kan registrera dig som organdonator på socialstyrelsens hemsida:
https://www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!