WeThe15 – vi de 15 procenten

En man med benprotes skördar tomater.

Kampanjen #WeThe15 drog igång under paralympiska spelen 2021, för att öka medvetenheten om att personer med funktionsnedsättning utgör 15 procent av världens befolkning. Målsättningen är att kampanjen ska fortsätta i tio år, för att samla världen kring rättigheter och inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Bakom kampanjen står Internationella paralympiska kommittén, tillsammans med partners från bland andra FN, EU-kommissionen, WHO, Världsbanken, International Disability Alliance, Unesco, Zero-project, med flera.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!