Insiktsutbildning till sjöss

Två personer i rullstolar sitter under en Cafe-skylt som pekar uppför en trappa.

Nu har insiktsutbildningarna tagit fart igen. Denna gången i fysisk form. Trafikförvaltningen samlade insiktsutbildare från Funktionsrätt Stockholms län samt även från DHR , Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet och SRF, Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland. På bilden från vänster Jaan Kaur, DHR, och Anders Lissegårdh, Funktionsrätt Stockholms län.

Fartyget Söderarm vid Nybrokajen en gråmulen dag.

Ombord på ett fartyg vid Nybrokajen skulle utbildare på de olika rederierna utbildas av oss, för att sedan utbilda sina anställda. Först var det bestämt att vi skulle vara ombord på Sandhamn, men det gick inte att fälla ut landgången, så vi fick ta systerfartyget Söderarm istället. Detta blev en insikt från början för de vi skulle utbilda, då vi inte kunde komma ombord med rullstolar och permobil, eller dåliga knän.

Utbildningen blev mycket uppskattad och det var många bra idéer som kom från fartygspersonalen om förbättringar i tillgänglighet. Anders Lissegårdh, insiktsutbildare från Funktionsrätt Stockholms län, berättade hur en vill bli bemött och att det aldrig är fel att fråga om någon vill ha hjälp.

En grupp personer puttar ballonger mellan sig ombord på en båt.
Fartygspersonalen testar Ballongövningen.

Vi håller en övning som ska visa hur det kan kännas med många intryck och den stress och ångest som kan uppstå i miljön där det händer många saker samtidigt. Ballongövningen kallas den, där deltagarna ska bolla ballonger emellan sig och samtidigt ta kort som de skickar med mobilen till den de bollar med.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!