Insiktsutbildningarna igång igen

Två personer kämpar med att putta runt flera olika ballonger och samtidigt fotografera dem.

Våra efterfrågade insiktsutbildningar har nu åter tagit fart efter pandemin. Insiktsutbildningar handlar om mänskliga rättigheter och att kunna möta och bemöta personer med funktionsnedsättningar på rätt sätt. Under pandemin har vi gått ut med en inbjudan till våra medlemsföreningars medlemmar att utbilda sig till insiktsutbildare. Intresset har varit stort och vi har fått många som har egna erfarenheter av funktionsnedsättningar och som vill bli insiktsutbildare. Vid flera utbildningstillfällen har utbildningen genomförts i både normkritik och i praktiska övningar, som ska illustrera olika situationer och hur det kan upplevas att ha en funktionsnedsättning. Vi bygger upp olika case, eller fall, som beskriver till exempel vad en person med en dold funktionsnedsättning behöver för att mänskliga rättigheter inte ska kränkas. Det kan handla om att få tolk i olika situationer eller att vistas i en allergifri miljö.

Snart är våra insiktsutbildare redo för uppdrag på våra förvaltningar inom regionen. Även regionpolitiker står på tur för att få en insiktsutbildning. Inför Järvaveckan kommer alla volontärer på Järva att erbjudas en insiktsutbildning hos oss. Detta för att just kunna möta och bemöta på rätt sätt under Järvaveckan.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!