Digitalisering i samverkan

En hand pekar på en datorskärm som visar Funktionsrätt Stockholms läns logga

Allt fler tjänster som regionen tillhandahåller medborgarna digitaliseras. Det utvecklas snabbt digitala tjänster för besök inom vård och psykiatri. Det utvecklas appar för flerpartvideosamtal och hjälpmedelsutprovning. Det finns en Färdtjänst-app. Vi tycker till för och säkerställa att allas behov tillgodoses när nya digitala tjänster planeras. Vi lyfter frågor om digital tillgänglighet, och digitalt utanförskap i all Samverkan med Region Stockholm.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!