Vi utbildar om NPF

Fyra personer står på rad i en trappa och ler mot kameran.

Under våren skräddarsydde vi en utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och normer för en av regionens enheter. Vi höll utbildningen för HR-avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset, och den var mycket uppskattad av de chefer som deltog. Nu ska cheferna få med sig materialet ut i sina arbetsgrupper och arbeta aktivt med att bryta stigmat kring att prata om psykisk ohälsa.

Med oss var ambassadörerna Josef Icmen från Autism- och Aspergerföreningen, samt från Hjärnkoll Johanna Hennberg, Anna Morlin och Per Castorager. Dessa fyra satte ihop en fantastisk halvdag där de generöst delade sina erfarenheter av NPF och psykisk ohälsa och gav tips och råd till hur chefer och medarbetare kan möta och bemöta så vi får inkluderade arbetsplatser.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!