Inbjudan: Lättare föreningsarbete med LDJ

Flera pratbubblor i olika färger.

Från problem till lösning på 90 minuter. Är det möjligt? Ja, genom metoden Lightning Decision Jam, LDJ, fattas beslut i demokratisk ordning och allas röster är lika mycket värda.

Funktionsrätt Stockholms län bjuder in medlemsföreningarna till att träffas fysiskt och prova på den framgångsrika metoden under ledning av Markus Blomqvist. Var gärna två från varje förening. Vi bjuder på fika.

Tid och plats

Inställt på grund av sjukdom.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!