Insiktsutbildningar äntligen på spår igen!

Spårvägsmuseets nya lokaler vid Ropsten

Äntligen är vi ute och håller insiktsutbildningar igen! Den senaste insiktsutbildningen hölls för personal på Djurgårdsfärjan. Funktionsrätt Stockholms län har även genomfört utbildning för nya insiktsutbildare, och i maj kommer de att få utbilda volontärer på Järvaveckan i att möta och bemöta personer med funktionsnedsättning på ett bra sätt.

Med start i maj kommer vi genom trafikförvaltningen att kunna hålla insiktsutbildningar i Spårvägsmuseets nya lokaler vid Ropsten. Det innebär att insiktsutbildningar kan hållas året runt framöver, och att betydligt fler kan utbildas. Insiktsutbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och normkritik har efterfrågats av regionen i egenskap av arbetsgivare. Även Karolinska Institutet har efterfrågat att få insiktsutbildas av oss.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!