Se politikerutfrågningen om hjälpmedel

Fem personer håller upp skyltar med olika hjälpmedel.

Under våren arrangerar vi tre politikersamtal. Den 20 april handlade samtalet om hjälpmedel och rehabilitering. Nu kan du se inspelningen av mötet här (textad).

Tidigare politikerutfrågning

Kollektivtrafik och färdtjänst (textad).
Till vår YouTube-spellista om Regionvalet 2022!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!