Funktionsrättspodden: arbetsmarknad

Gustav Hemming, Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd på Region Stockholm.

Vilka möjligheter skapar Region Stockholm för oss med normbrytande funktionalitet som behöver stöd för att komma ut i arbete och sysselsättning? I vårt nya avsnitt av Funktionsrättspodden intervjuar vi Gustav Hemming, Tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd på Region Stockholm.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!