Se politikerutfrågningen om sjukvård

Fem personer håller upp skyltar med olika medicinsk utrustning.

Under våren arrangerar vi tre politikersamtal. Den 19 maj handlade samtalet om hälso- och sjukvård. Nu kan du se inspelningen av mötet här (textad).

Våra tidigare politikerutfrågningar

Kollektivtrafik och färdtjänst (textad).
Hjälpmedel och rehabilitering (textad).

Till vår YouTube-spellista om Regionvalet 2022!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!