Morgondagens hälsa i centrum

VI ÄR MED PÅ JÄRVAVECKAN 2023

Studier visar att personer som bor i politiskt eftersatta områden har kortare medellivslängd än personer i andra områden. Detsamma gäller personer med funktionsnedsättningar. Grupperna har även sämre hälsa över lag.

Vi har bjudit in företrädare för ungdomsorganisationer för att diskutera hur vi kan främja hälsa och vända utvecklingen i området. Välkommen till en paneldiskussion om hur vi skapar en rättvisare morgondag, med bra hälsa för alla!

Tid och plats

Seminarietältet Stockholm, Järvaveckan, Spånga IP (adress: Solhems Hagväg 2).
Onsdagen 31 maj, kl. 18.45-19.30.
Gratis inträde.
Hitta till Järvaveckan.

Tillgänglighet

Området har rullstolsramper, stortoa och hörselslinga.
Panelsamtalet kommer att tecken- och texttolkas.
Certifierade assistanshundar är välkomna.
Inspelning/Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!