Broschyrer

Material producerat av HSO i Stockholms län. Länkarna öppnas i nytt fönster.

HSO:s Stadgar

HSO-presentation – en övergripande inblick i HSO Stockholms läns arbete.

En hjälp på vägen till arbete

Delaktighetsprogrammet 2017

HSO:s arbetsmarknadspolicy

HSO:s trafikprogram

HSO:s Läkemedelspolicy

Policy för Hjälpmedel

HSO om rehabilitering

Program för hälso- och sjukvård

HSO om primärvård

HSO prevention i hälso- och sjukvården

Lathund – att bilda ett kommun-HSO

Folkhälsorapporten

HSO mottog under våren 2011 en förfrågan om att medverka i Folkhälsorapport 2011 och kunde för första gången i samverkan med Stockholms läns landsting presentera en delrapport till folkhälsorapporten: Folkhälsa och funktionsnedsättning, av Helena Holmgren.

Folkhälsorapporten: tfatestweb.se/fhr2011/index.html
Folkhälsa och funktionsnedsättning: tfatestweb.se/fhr2011/bilaga12.html