Länkar

Jourtjänster – för akut behov av stöd
Stöd och information
Myndigheter, organisationer etc. i Stockholmsregionen
Myndigheter/organisationer på statlig nivå
Konventioner, lagar och andra regelverk
Utbildning och forskning
Källor för bild- och ljudmaterial

Jourtjänster – för akut behov av stöd

Jourhavande Medmänniska, öppet kl. 21-06, året runt: 08-702 16 80.  För dig som behöver någon att tala med, oavsett om vad.

Jourhavande Präst, telefonjouren är öppen kl. 21-06, året runt. Ring 112, fråga efter Jourhavande präst. Chatten är öppen söndag till torsdag klockan 20-24.

Psykiatriakuten, hit ska du bara vända dig när det är aktuellt med omedelbart ställningstagande till psykiatrisk sjukhusvård: 08-123 492 00.

Stöd och information

Våra medlemsföreningar kan ge svar på frågor om specifika funktionsnedsättningar. De flesta föreningar har även olika medlemsaktiviteter och vissa erbjuder juridisk hjälp.

Habiliteringens resurscenter (före detta Forum Funktionshinder) har en frågetjänst där du kan få information och rådgivning om bland annat rättigheter och stöd, hjälpmedel, habilitering, med mera. Telefon: 08 123 350 10, eller texttelefon: 08 123 350 40. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08.30-16.30.

Funktionshindersguiden har samlat mycket information och svar på vanliga frågor om arbete, bostad, hjälpmedel, och mycket mer.

Lagrummet.se har samlat info om vart du vänder dig för juridisk hjälp, klagomål eller överklagan.

Konsument.se har samlat länkar till olika resurser.

Fritidsinfo har samlat olika fritidsaktiviteter för dig med och utan funktionsnedsättning.

Myndigheter, organisationer etc. i Stockholmsregionen

1177 Vårdguiden

Hjälpmedelsguiden och Hjälpmedelsservice och  1177 Vårdguiden hjälpmedel

Stockholms läns landsting (SLL)

Patientnämnden (PAN)

Folkhälsoguiden

Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Länsstyrelsen 

Myndigheter/organisationer på statlig nivå

Handikappförbunden

Myndigheten för delaktighet

Diskrimineringsombudsmannen

Konventioner, lagar och andra regelverk

FN:s konvention om mänskliga rättigheter
Lättläst FN:s konvention om mänskliga rättigheter

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Lättläst FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

FN:s konvention om rättigheter för barn
Lättläst FN:s konvention om rättigheter för barn

Diskrimineringslagen Se 1 kap. § 4 punkt 3, bristande tillgänglighet

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Utbildning och forskning

Studera med funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) – forskande läkemedelsföretagen

Källor för bild- och ljudmaterial

public domain pictures.net 

pixabay.com

freemusicarchive.org