Länkar

Länkar

Funktionsrättsorganisationer
Våra medlemsföreningar
Riksorganisationen
Stockholms kommunala Funktionsrättsorganisationer
Stöd och resurser
Jourtjänster – för akut behov av stöd
Stöd och information
Myndigheter och lagstiftning
Myndigheter, organisationer etc. i Stockholmsregionen
Myndigheter/organisationer på statlig nivå
Konventioner, lagar och andra regelverk
Övriga länkar
Utbildning och forskning
Källor för bild- och ljudmaterial

Funktionsrättsorganisationer

 

Stöd och resurser