Länkar

Jourtjänster:

Jourhavande Medmänniska, öppet kl. 21-06, året runt: 08-702 16 80.  För dig som behöver någon att tala med, oavsett om vad.

Jourhavande Präst, öppet kl. 21-06, året runt: 112. Jouren är en krisjour, till för akuta situationer.

Psykiatriakuten, hit ska du bara vända dig när det är aktuellt med omedelbart ställningstagande till psykiatrisk sjukhusvård: 08-123 492 00.

 

Vart vänder jag mig för stöd och information?

Våra medlemsföreningar kan ge svar på frågor om specifika funktionsnedsättningar. De flesta föreningar har även olika medlemsaktiviteter.

Funktionshindersguiden har samlat mycket information och svar på vanliga frågor.

Rådgivning: frågor om rättigheter och stöd, hjälpmedel, habilitering, med mera, kan du få hjälp med på Forum Funktionshinders rådgivningstelefon: 08 123 350 10, eller texttelefon: 08 123 350 40. Telefontjänsten är öppen vardagar kl 08.30-16.30. Läs mer på Forum Funktionshinder.

Juridik: lagrummet.se har samlat info om vart du vänder dig för juridisk hjälp, klagomål eller överklagan.

Konsument.se har samlat länkar till olika resurser.

Fritidsinfo har samlat olika fritidsaktiviteter för dig med och utan funktionsnedsättning.

 

Myndigheter, organisationer etc. i Stockholmsregionen

Forum Funktionshinder

Funktionshindersguiden

1177 Vårdguiden

Hjälpmedelsguiden och Hjälpmedelsservice och  1177 Vårdguiden hjälpmedel

Stockholms läns landsting (SLL)

Patientnämnden (PAN)

Folkhälsoguiden

Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Länsstyrelsen 

 

Myndigheter/organisationer på statlig nivå

Handikappförbunden

Myndigheten för delaktighet

Diskrimineringsombudsmannen

 

Utbildning och forskning

Studera med funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) – forskande läkemedelsföretagen

 

Fotografier

public domain pictures.net 

pixabay.com