Sommartider!

Trädkronor som reflekteras i ett par solglasögon
Nu är det dags för Funktionsrätt Stockholms län att ta sommarledigt! Kansliet är stängt från den 2 juli till den 6 augusti, då vi sätter igång igen. Vid akuta ärenden kontakta info@funktionsrattstockholmslan.se. Vi har sporadisk bemanning under sommaren, men kommer att kolla mejlen regelbundet.

Passa gärna på att boka in våra kommande seminarier och utbildningar, så att du inte missar något i höst! Glad sommar!

Politikerpanelen på Järvaveckan

Den 17 juni 2018 höll Funktionsrätt Stockholms län en paneldebatt på temat ”e-hälsa för vem?”. Medverkande var vår ordförande Annika Hässler, 2:a vice ordförande Lennart Håwestam och de inbjudna landstingspolitikerna Marie Ljungberg Schött (M), Daniel Forslund (L), Ella Bohlin (KD), Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP), Catharina Mann (C), Petteri Louhema (V), samt Christina Wallmark, (SD).

Upplysande avslutning på Järvaveckan!

Landspolitikerna står på rad för att bli utfrågade
Den 17 juni höll Funktionsrätt Stockholms län en politikerdebatt på temat ”ehälsa för vem?”, dit landstingspolitikerna bjudits in för att diskutera denna aktuella fråga.

Då är Järvaveckan slut för året och vi på Funktionsrätt Stockholm vill tacka alla som har varit med från föreningarna och politiken för en givande vecka, som vi avslutade i söndags med en politikerutfrågning på temat ”e-hälsa för vem?”! Mer om utfrågningen kommer vi att lägga upp senare!

Vårt pressmeddelande om e-hälsa hittar du här.

Pressmeddelande: Varning för digital klyfta!

Pressmeddelandet går även att läsa som pdf på sidan för Skrivelser (nytt fönster).

Utan ett samlat politiskt grepp riskerar stora samhällsgrupper att hamna i ett digitalt utanförskap. Många funktionsnedsatta, äldre, nyanlända, de som saknar kunskap eller ekonomiska förutsättningar riskerar att lämnas utanför. Dessa grupper saknar idag jämlika möjligheter att nyttja e-hälsa och står långt från målet i vision e-hälsa 2025.  Läs mer här!

Ordförandebrev maj-juni 2018

Annika monterar en roll-up

Till slut hände det! HSO i Stockholms län har bytt namn till Funktionsrätt Stockholms län! Ett nytt namn som förpliktar, målet är att skapa ett samhälle för alla. Tillgänglighet och delaktighet fysiskt, psykiskt och digitalt i alla delar av samhället utgör basen i allt vårt intressepolitiska arbete. Tack för förtroendet att fortsätta som ordförande, leda och förhoppningsvis inspirera till fortsatt arbete mot vårt gemensamma mål. Jag vill också passa på att hälsa både nya och gamla styrelseledamöter välkomna att delta!  Läs mer här!