En färja och texten remissmöte 15/6 om sjötrafikutredningen.

Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen

Under åren 2019-2021 har trafikförvaltningen arbetat med en utredning om den sjötrafik som bedrivs inom ramen för SL och Waxholmsbolaget. Utredningen är långsiktig och analyserar upplägg i ett perspektiv 2025 och framåt. En första remiss av sjötrafikutredningen genomfördes sommar-höst 2020. Remissversion 2021 har skickats till kommuner, myndigheter, organisationer samt operatörer i skärgårdstrafiken.

Fortsätt läsa ”Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen”
En pratbubbla med en ellips.

Flera remissvar på gång!

Just nu arbetar vi för fullt med att svara på flera remisser! Vi har bjudit in våra medlemsföreningar att delta i det viktiga arbetet. Den 20 maj höll vi ett remissmöte om Region Stockholms ”Strategi för främjandet av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022 – 2030”. På mötet diskuterade vad som är bra med strategin och vad vi tycker kan utvecklas och förtydligas. Bland annat kommer vi att föreslå att strategin behöver fler konkreta förslag, samt att det behöver göras satsningar för grupper som löper högre risk att för att utveckla psykisk ohälsa, till exempel personer med funktionsvariationer.

Fortsätt läsa ”Flera remissvar på gång!”
Smarttelefon med "beställ hjälpmedel"

Beställ hjälpmedel digitalt

Genom våra dialogmöten med Hjälpmedelsverksamheterna fick vi veta att även fast funktionen att beställa hjälpmedel digitalt underlättar för många, så finns de vanliga beställningssätten kvar, för den som behöver. Digitala verktyg underlättar för verksamheten, men man kan fortfarande ringa in beställningar. Det är viktigt med olika kontaktvägar, berättar verksamhetschefen för Hjälpmedelsenheterna, Viktoria Edefur.

Fortsätt läsa ”Beställ hjälpmedel digitalt”
Ett äpple på en hög med böcker

Återremittera folkbildningsstrategin!

Funktionsrätt Stockholms län har skrivit ett remissvar över Region Stockholms förslag till Folkbildningsstrategi. I det lämnar vi konstruktiva förslag och synpunkter på hur folkbildningspolicyn kan utvecklas. Till exempel att strategins utgångpunkt ska vara att alla invånare i Stockholms län ska kunna ta del av folkbildningen, oavsett vilka resurser en individ har.

Fortsätt läsa ”Återremittera folkbildningsstrategin!”