Hållbarhet och funktionsrättigheter

På årets sista samverkansråd med Regionstyrelsens politiker diskuterades Region Stockholms arbete med hållbarhetsfrågor. Just nu jobbar regionen med att ta fram en ny policy med tillhörande strategi. Hållbarhetschefen Charlotta Brask berättade om hur långt regionen har kommit med arbetet. Policyn och strategin ska uppnå mål inom de tre olika områdena social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Fortsätt läsa ”Hållbarhet och funktionsrättigheter”
FVM gör tummen upp för FKB

FKB presenteras för FVM!

Funktionsrätt Stockholms län har introducerat begreppet FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, i denna samverkan. Vi har regelbundna möten med FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö, där vi får träffa de som designar och utformar de digitala tjänsterna som Regions Stockholms innevånare använder i sin kontakt med sjukvården. Vi har en kontinuerlig dialog med FVM med 4 möten per år. Samverkan sker digitalt under 2020 enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Fortsätt läsa ”FKB presenteras för FVM!”