Normkritik med Anna Bergholtz

Anna Bergholtz
Anna Bergholtz

Under en timme fick Funktionsrätt Stockholms läns medlemmar åtnjuta en ögonöppnande föreläsning kring hur vi alla förhåller oss till och samskapar normer i olika kontexter. Det handlar om normer i samhället, i Sverige och i våra interna sammanhang som våra föreningar eller arbetsplatser.

Föreläsaren Anna Bergholtz är journalist, moderator och författare. Under sommaren 2020 har Anna jobbat på Funka på P1. Hon lever med en synnedsättning sedan tjugoårsåldern.

Fortsätt läsa ”Normkritik med Anna Bergholtz”
Annika Hässler

Vi ifrågasätter nya kostnader för hjälpmedelsanvändare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår nedskärningar inom området hjälpmedel. Det handlar bland annat om att högkostnadsskyddet för hjälpmedel som idag ligger på 2000 kr ska slopas, och att en årsavgift på 500 sek per år ska tas ut på elrullstolar. Funktionsrätt Stockholms län har ifrågasatt dessa reformer genom en skrivelse tillsammans med DHR och SRF.

Funktionsrätt Stockholms Läns ordförande Annika Hässler blev intervjuad angående dessa nya kostnader för hjälpmedelsanvändare i Region Stockholm i dagens Expressen:

Expressens artikel