Möte med Locums nya VD samt hissfrågor

anette-henriksson-vd.jpg
Anette Henriksson, vd Locum. Fotograf: Olof Holdar.

På terminens första samverkansråd med Locum den 18 september hade samverkansrådet förmånen att träffa Locums nya VD Anette Henriksson. Rådets medlemmar hade förberett frågor om Anettes erfarenheter av samarbete med funktionshindersrörelsen och tillgänglighetsfrågor, hennes syn på att låta Locums styrelse gå insiktsutbildning och vilka strategiska frågor hon närmast ser behov av att ta tag i. Samverkansrådet upplevde att Anette tog sig tid att svara på samtliga frågor och var eniga om att hon gjorde ett positivt och stabilt intryck. Hennes erfarenhet av samverkansavtal och arbete med tillgänglighet var naturligtvis också något positivt.

På dagordningen fanns även en punkt om hissar. Här fick rådsmedlemmarna lämna synpunkter till Locums hisspecialist Peter Kvarnhamn angående det nya EU-direktivet gällande hisspaneler. Funktionsrätt Stockholms läns samtliga medlemsföreningar har möjlighet att inkomma med synpunkter på Locums hisspaneler under oktober månad, läs mer här.

Uppföljning av tillgänglighetsinventering i kulturlokaler

Årets tredje samverkansråd med Kulturförvaltningen ägde rum den 26 september. På agendan fanns bland annat en uppföljning av Kulturförvaltningens tillgänglighetsinventering i kulturlokaler, med stöd från SLL, kallad ”Accessum”. Accessum visade att de verksamheter som medverkat vid inventeringen varit hjälpta av de fysiska åtgärdslistor som funnits till hjälp vid tillgänglighetsanpassning av sina lokaler. Dessa åtgärdslistor resulterade i en checklista av fysiska anpassningar, men flera verksamheter beskriver att de även arbetat med digital och kommunikativ tillgänglighet, bland annat på hemsidor. Kulturförvaltningen presenterade också en kartläggning av folkbibliotekets verksamheter för barn med funktionsnedsättning i projektet ”Funkar det?”. Läs rapporten om projektet här (nytt fönster).

Årets sista samverkansråd hålls 19 december.

Lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler!

Hisspanel

Funktionsrätt Stockholms läns medlemsföreningar har av Locum ombetts att lämna synpunkter på den nya europeiska standarden för hisspaneler. Vi vill gärna ha era synpunkter på detta! Eftersom den nya standarden gäller från november 2018 betyder det att det kommer att finnas olika varianter av hisspaneler på ett och samma sjukhus innan alla gamla bytts ut, vilket för närvarande är bestämt att ske till 2020. Knapparna ska vara i relief oavsett. Läs mer här!

Forskning om jämlik vård och planering inför nästa mandatperiod

Terminens andra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 24 september. Dagens gäst var Lena Sharp från Regionalt Cancercentrum, RCC. RCC har bedrivit forskning om jämlik vård, och kunnat konstatera att det finns omotiverade skillnader. Studien visar att patienter med eftergymnasial utbildning har bättre överlevnad, att fördubblad dödlighet finns bland patienter med funktionsnedsättning och att låg kunskapsnivå generellt bland socioekonomiskt utsatta grupper visar att många har svårt att tillgodogöra sig vården på bästa sätt.  Läs mer här!

Seminarium hälso- och sjukvården i Stockholm år 2040

2018-09-24.jpg
Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och Annika Hässler, ordförande Funktionsrätt Stockholms län.

Höstens första hälso- och sjukvårdsseminarium gick av stapeln den 24 september. Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Yvonne Lettermark, utredare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att presentera hur Stockholms läns landsting ska arbeta långsiktigt med frågorna.  Läs mer här!

Tre perspektiv på tillgänglighet i Stockholms län

Matilda Rehn
Matilda Rehn, Regionplanerare RUFS 2050

Seminariet den 20 september bjöd på tre föreläsare med fokus på tillgänglighet i Stockholms län. Matilda Rehn, Regionplanerare på RUFS 2050, Max Johansson, doktorand i naturgeografi och har projektet Gröna allmänningar, samt Anders Andrae som anordnar tillgänglighetsanpassade turer i naturen för olika målgrupper.

Matilda Rehn inledde med att berätta om RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. RUFS kommer att utföras i olika etapper fram till år 2050. Visionen är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Syftet är att ta ett helhetsgrepp och få en hållbar utveckling och befolkningstillväxt i regionen. Befolkningen beräknas ha ökat till 3 388 000 personer år 2050.  Läs mer här!