Dom i mål om färdtjänst

Bakgrund: Personer som inte kan åka vanlig färdtjänsttaxi kan få tillstånd för rullstolstaxi. Tidigare har det inte funnits något tak på antalet fritidsresor under ett år. I samband med att färdtjänstnämnden i Region Stockholm beslutade om att begränsa antalet fritidsresor för rullstolstaxi till 500 resor per år skickades en skrivelse till alla som har tillstånd för rullstolstaxi. En person med tillstånd för rullstolstaxi uppfattade skrivelsen som ett beslut, som därmed går att överklaga. Hen begärde en prövning om skrivelsen ansågs vara ett förvaltningsbeslut. Mer om domen

Våra representanter: Judith Berntsson

Judith BerntssonIdag träffar vi Judith Berntsson, ledamot i Funktionsrätt Stockholms läns styrelse och engagerad i Astma- och Allergiförbundet. Judith, som har en bakgrund inom sjukvården och psykiatrin, berättar att hon har arbetat med utsatta grupper under större delen av sitt yrkesliv. Bland annat ungdomar i missbruk eller inom psykiatrin. Hon har sett en röd tråd i att värna för de svaga. En stark tro på individens rättigheter och rättigheter för alla. Hela intervjun