Tips: frågestund om coronaviruset

Logga cystisk fibrosRiksförbundet Cystisk Fibros bjuder in till livesänd frågestund om coronaviruset:

Oron är stor och frågorna många kring det nya coronaviruset och covid-19. På fredag har du chans att ställa frågor till läkare från Arbetsgruppen Cystisk Fibros. Vi påminner om att aktuell information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

När och hur?

Den 6 mars kl. 16.30-17.00 arrangerar RfCF en informations- och frågestund för dig som har cystisk fibros eller PCD eller är anhörig. Läkare från Arbetsgruppen Cystisk Fibros kommer att svara på frågor om det nya coronaviruset och covid-19. Samtalet leds av Andreas Hager från Genia och sänds via Zoom på: https://zoom.us/j/7776077728. Frågestunden är denna gång 30 minuter lång.

Mer info om frågestunden.

Vad är en funktionsrätt?

"HSO Sedan 2018 heter vi Funktionsrätt Stockholms län. Med ”funktionsrätt” menar vi rätten att fungera i samhällslivet på lika villkor. Det betyder att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Vi vill komma bort från ordet ”handikapp” och den människosyn som ordet numera förknippas med, där handikapp blir en personlig brist eller svaghet och där handikappade är en grupp att tycka synd om – inte en grupp som får vara med och ta plats.

Vi anser att fokus istället måste ligga på att hitta och ta bort (funktions)hinder. I ett samhälle som är anpassat för alla behöver det inte vara ett hinder att ha en funktionsvariation.

Namnbytet ska ses som ett sätt att höja rösten, skapa ny energi och se varje individ som en fullvärdig del av samhället!