sTOCKHOLMSVY OCH TEXTEN fUNKTIONSRÄTTSKONSEKVENSBESKRIVNING, fkb

Missa inte ”Processen att göra barnrättskonventionen till lag”

Som en del av vårt arbete med Funktionsrättkonsekvensbeskrivning, FKB, försöker vi bena ut hur processen för att göra något till en lag kan se ut. Som exempel har vi därför bjudit in Sofia Zackrisson att berätta om arbetet med att göra barnrättskonventionen till svensk lag.

Fortsätt läsa ”Missa inte ”Processen att göra barnrättskonventionen till lag””
Rätt regionval

Kvala inför regionval 2022

Kom och kvala inför regionval 2022 med oss! Vilka är de viktigaste frågorna för dig och din förening i regionvalet 2022?

Nästa år är det allmänna val i Sverige. Redan nu startar Funktionsrätt Stockholms län arbetet inför valåret 2022. Du och din förening är välkomna till en workshop om de övergripande och gemensamma frågorna som vi ska driva i regionvalet.

Fortsätt läsa ”Kvala inför regionval 2022”
Flera illustrerade personer i olika färger.

Missa inte ”Nyfiken på att bli utbildare”

Temakvällen ”Nyfiken på att bli utbildare” vänder sig till dig som tycker om att prata inför publik, brinner för intressepolitiska frågor och vill vara med och skapa ett samhälle där alla kan delta! Syftet med insiktsutbildningar är att deltagarna från regionens förvaltningar ska ges kunskap och möjlighet att förstå hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Fortsätt läsa ”Missa inte ”Nyfiken på att bli utbildare””
Tre föreläsare i digitalt möte visar en presentation som heter "Rätt från början".

Universell utformning i praktiken

Som ett led i vårt arbete med FKB, Funktionsrättkonsekvensbeskrivning, hade vi bjudit in Diana Chafik, Tor Gustafsson och Emil Erdtman, från vår riksorganisation Funktionsrätt Sverige. De arbetar med projektet ”Rätt från början”, som handlar om att använda universell utformning för att göra samhället mer tillgängligt. Eftersom universell utformning är en stor del även i en FKB så är det viktigt att veta vad begreppet innebär och hur universell utformning kan användas i praktiken.

Fortsätt läsa ”Universell utformning i praktiken”