Remissvar och skrivelser

Arkiv: Tidigare remissvar och skrivelser

2021

Remissvar över Kollektivtrafikplan 2050 TN 2014-0777, 2021-09-30

Remissvar över God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6, 2021-09-11

Remissvar över Sjötrafikutredningen del 1 remissversion 2, 2021-09-07

Funktionsrätt Stockholms läns remissvar Region Stockholms hållbarhetsstrategi, 2021-07-08

Skrivelse till trafiknämnden, 2021-06-30
Debattartikel: Bruten samverkan med anledning av beslut om slopade tågvärdar, 2021-06-30

Remissvar Strategi för psykisk hälsa, välbefinnande samt motverkandet av psykisk ohälsa, 2021-06-17

Remissvar stärka delaktighet för personer med funktionsnedsättning RS 2021-0187, 2021-06-15

Remissvar inför Trafikförändringen i SL-trafiken 2021-2022, 2021-06-03

Remissvar Region Stockholms Folkhälsopolicy RS 2020-0535, 2021-05-26

Remissvar över Region Stockholms Folkbildningsstrategi (RS 2020-0827), 2021-04-29

Remissvar över Utredning om förenkling av Regelverk för patientavgifter (HSF 2021-0280), 2021-04-21

Remissvar över Region Stockholms Näringslivs- och tillväxtstrategi (RS 2020-0780), 2021-03-05